Disposa del títol oficial del Ministeri d’Educació i Cultura espanyol de graduat en Arts Aplicades en l’especialitat de Disseny Gràfic, Decoració i Art Publicitari. Posseeix el certificat de l’Institut Superior de Màrketing de Barcelona en Creativitat Publicitària. President de l’Associació de Dissenyadors Professionals d’Andorra (ADPA) i membre de l’Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics del Foment de les Arts Decoratives de Barcelona.

L’any 1992 crea el seu propi estudi a Barcelona que quatre anys més tard s’estableix al cor d’Andorra. Gràcies a l’experiència d’aquests anys ha desenvolupat un estil propi que garanteix l’èxit dels seus treballs.

Els seus projectes es fonamenten en mantenir una relació humana i directa amb els seus clients i en oferir serveis de qualitat.

Amb 2+1 editors publica Andorra Tresors Gràfics, un extensiu recull documental i gràfic que ens convida a fer un passeig per la publicitat a Andorra des de 1917 fins el 1969.